Bİz nə edİrİk?

Logistika

Qısa müddət ərzində Depo mmc bir çox beynəlxalq yük daşıma şirkətləri ilə MDB, Şərqi və Qərbi Avropa, Türkiyə, İran, BƏƏ, Çin və s. ölkələr üzrə kompleks yük daşıma (loqistika) xidmətlərini təmin edir.

İmport - Export

lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus 

Qida Təchizatı

lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus lorem impus 

İş prosesİmİz

  • Təchizat

  • İmport - Export

  • logistika

  • Trading

Depo MMC olaraq xidmət etdiyimiz məhsul bazarında təqdim etdiyimiz yeniliklərlə sifarişçi ehtiyaclarını həll etmək ən əsas məqsədimizdir. Hədəfimiz işimizi sifarişçilərdən gələn bütün bildirişləri sistemli və düzgün bir şəkildə dəyərləndirib, sifarişçi məmnuniyyətini artırmaq üçün gələcəkdə də əməkdaşlıq etməyimizə imkan verəcək şəkildə idarə etməkdir. İstər ofis daxili, istərsə də sifarişçinin istəyinə görə seçilən məkanda təşkil etdiyimiz görüşlərdə hazırladığımız təqdimat əsas etibarı ilə sifarişçilərin diqqətini ekoloji cəhətdən yüksək keyfiyyətli məhsullarımız cəlb edir. Bu isə təklif etdiyimiz məhsul və avadanlıqlarla şirkətlərin vaxta və ciblərinə qənaət edərək qazanc əldə etmələrinə, bizim isə müxtəlif şirkətlərlə əməkdaşlıq portfoliomuzun genişlənməsinə səbəb olur. Biz sifarişçilərimizə məhsul satışı, tətbiqi və ya istifadə mərhələsində xidmət və keyfiyyət fərqimizi hiss etdirmək üçün çalışırıq.
Depo MMC olaraq, əsas diqqətimiz sifarişçinin istəklərini nəzərə alıb, ehtiyaclara görə lazım olan məhsulu təmin etməkdir. Sifarişçilər daim onlar üçün ekonomik olan keyfiyyətli məhsul axtarışında olur. Bu səbəbdən biz öncəliklə təklif etdiyimiz məhsul və avadanlıqların bu standartlara cavab verməsinə diqqət edirik. Bizim məhsullar ekoloji cəhətdən də tam təminatlı məhsul olduqları üçün müasir dövrdə hər bir şirkətin istək və ehtiyaclarına tam uyğun gəlir. Sifarişçilərimizin məmnuniyyəti və əməkdaşlığımızın davamlılığı üçün biz bütün məhsul və avadanlıqlarımıza zəmanət veririk.
Depo mmc MDB, Şərqi və Qərbi Avropa, Türkiyə, İran, BƏƏ, Çin və s. ölkələr üzrə kompleks yük daşıma (loqistika) xidmətlərini təmin edir. Qısa müddət ərzində Depo mmc bir çox beynəlxalq yük daşıma şirkətləri ilə işgüzar əməkdaşlıq və agentlik münasibətləri yaratmışdır. 
Sifariş edilən məhsul və ya avadanlığın ən uğurlu və diqqət olunması lazım olan mərhələsi istehsal prosesi və düzgün şəkildə çatdırılmasıdır. İşin hesablanma və qeyd olunan tarixdə sifarişçiyə çatdırılması üçün  bizim bu mərhələ ilə məşğul olan kifayət qədər professional mütəxəssislərimiz var. Sifarişi qəbul etdiyimiz andan etibarən son tarixə kimi, hər bir mərhələni hesablayır, planlı şəkildə sifarişin yerinə yetirilib çatdırılmasına mütəmadi olaraq nəzarət edirik. Vaxtında bitirilib təslim edilməyən işlər həm sifarişçi, həm də alıcı üçün maddi itkilərə səbəb ola bilər. Biz bu mənfi halların baş verməməsi üçün səylə çalışırıq.
© Copyright 2o15-2o2o Depo | Powered by: iWeb agency